Regulamin serwisu

Serwis www.tanionoclegi.pl ma na celu gromadzenie i prezentowanie ofert obiektów noclegowych i wypoczynkowych z całej Polski. Spełnia funkcję doskonałej platformy reklamowej dla hoteli, firm i osób oferujących noclegi.

Oferty prezentowane w portalu www.tanionoclegi.pl zawierają wszelkie informacje kontaktowe, opisy obiektów oraz zdjęcia, dzięki czemu klienci szybko mogą rozeznać się w propozycjach i tym samym dokonać najlepszego wyboru. Zaawansowane menu nawigacyjne oraz intuicyjna wyszukiwarka pozwala użytkownikom serwisu na łatwe odnalezienie obiektów spełniających ich wymagania.

W celu dodania do naszej bazy miejsc noclegowych należy zarejestrować się w serwisie. Po aktywowaniu linka w podanej przy rejestracji skrzynce pocztowej można dodawać obiekty, a także w wygodny sposób dokonywać modyfikacji w menu zarządzania kontem.

Gorąco zachęcamy do dodawania obiektów noclegowych do naszej bazy. Nieustannie pracujemy nad rozwojem serwisu www.tanionoclegi.pl oraz nad tym, aby uzyskiwał on jak najwyższe wyniki w wyszukiwarkach internetowych i docierał do jak najszerszego grona odbiorców.

Życzymy miłej współpracy,
zespół www.tanionoclegi.pl


Regulamin

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny www.tanionoclegi.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny www.tanionoclegi.pl. Użytkownik odwiedzając portal, jednocześnie akceptuje aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

1. Charakter i cele witryny www.tanionoclegi.pl

www.tanionoclegi.pl to serwis informacyjno-promocyjny, który ma na celu gromadzenie ofert noclegowych z naszego kraju i przedstawianie ich użytkownikom odwiedzającym portal.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Dodanie obiektu do bazy www.tanionoclegi.pl jest możliwe po rejestracji w serwisie. Rejestracja jest bezpłatna – po aktywowaniu konta Użytkownik może dodawać obiekty, a także modyfikować swoje konto.

Wszystkie dane osobowe przekazywane podczas rejestracji są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

Rejestracja w witrynie www.tanionoclegi.pl oznacza akceptację Regulaminu.


Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych informacji, a także zachowania w tajemnicy hasła. Za wszystkie konsekwencje spowodowane swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny www.tanionoclegi.pl przez osoby, którym Użytkownik udostępnił swój login i hasło odpowiada właściciel konta. Użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić właściciela serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny www.tanionoclegi.pl za pomocą hasła Użytkownika lub też o zarejestrowaniu się w witrynie z konta pocztowego.


3. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając witrynę www.tanionoclegi.pl, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w tym teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie www.tanionoclegi.pl wybór i układ prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Serwis www.tanionoclegi.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.


4. Aktywność Użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów

Użytkownik ma prawo przesyłania do witryny www.tanionoclegi.pl informacji, materiałów, dokumentów, jednak aktywność Użytkownika w ramach witryny i konta:

- nie może być sprzeczna z normami kultury oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Zabrania się przesyłania do witryny treści naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych informacji i materiałów, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób.

- nie może naruszać praw innych Użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych i do swobody wypowiedzi.

- nie może wykorzystywać mechanizmów witryny www.tanionoclegi.pl do rozsyłania materiałów uznawanych za spam;

Użytkownik nie może wykorzystywać możliwości założenia wielu kont do promowania pojedynczego obiektu noclegowe. Zauważenie takich działań będzie kończyło się usunięciem wszystkich kont oprócz najstarszego. Tworzenie kilku kont jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dotyczą one różnych obiektów. Nagminne łamanie tego postanowienia oznacza kasację wszystkich posiadanych w serwisie kont.

Użytkownik wyraża zgodę na to, aby wydawca witryny www.tanionoclegi.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyny.


5. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli prawa autorskie, prawa własności intelektualnej Użytkownika zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie www.tanionoclegi.pl prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy.

6. Informacje o obiektach

Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zgromadzone w serwisie www.tanionoclegi.pl dotyczące obiektów noclegowych. Osoby reprezentujące obiekty samodzielnie dodają informacje o miejscach noclegowych. Właściciel może jedynie zweryfikować nieprawdziwe informacje podane przez zarejestrowanych Użytkowników, jednak nie jest do tego zobowiązany,.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji - Wydawca nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie.

- Wydawca witryny www.tanionoclegi.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie oferta sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.


7. Rozstrzyganie sporów

Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

8. Zmiany regulaminu korzystania z witryny www.tanionoclegi.pl

Wydawca serwisu www.tanionoclegi.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie bez potrzeby informowania użytkowników.

9. Inne

Wydawca witryny upoważniony jest do wysyłania informacji reklamowych, promocjach naszego serwisu, serwisów grupy lub partnerów handlowych www.tanionoclegi.pl.


Życzymy miłego korzystania z serwisu,
Zespól www.tanionoclegi.pl


Adres:
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3/323
Tel. 63 242 12 95
NIP: 665-285-13-13
administracja@tanionoclegi.pl